Enkelt och gratis att komma igång

Det är gratis att börja använda Boendeinfo och alla trappuppgångar får en egen Boendeinfo Infotavla™.

Administratören kan publicera information och välja på vilka infotavlor den ska visas. Det går att bestämma när informationen ska publiceras och när den ska tas bort. Tidigare publicerad information kan redigeras och återanvändas som mallar. Informationen publiceras via öppna standarder som kan presenteras på mobila enheter, TV, datorer eller fast monterade displayer.

Boendeinfo kan utökas med fler funktioner och alla lägenhetens tjänster sampaketeras i en Boendeinfo App. Allt från meddelanden till bokningar och energipresentation.

Dator, TV eller mobila enheter

Boende kan ta del av tjänsten via dator, TV, mobil och surfplattor. Det ska vara lika enkelt att svara på ett meddelande från bussen som att boka tvättstugan från TV-soffan under en reklampaus. 

Meddelanden, energi och bokning

Varje lägenhet får en egen e-post adress till vilken bara godkända avsändare kan skicka meddelanden. Boende kan ta del av meddelanden i Boendeinfo-appen eller genom att få meddelanden vidarebefordrade till sin privata e-post adress. 

I Boendeinfo-appen sampaketeras alla lägenhetens tjänster. Boende kan ta del av information samtidigt som tvättstugan bokas eller varmvattenförbrukningen presenteras. Detta leder till ökad tillgänglighet och ökad användning av tjänsterna.

Många av marknadens boknings- och mätsystem är integrerade och nya system kan integreras med Boendeinfos Partnerprogram. Boendeinfo är framtaget för att vara enkelt att integrera och kan kopplas till befintliga CMS-system och felanmälanssystem.