Viktiga telefonnummer

Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

112

sjukvårdsrådgivning på telefon

1177

Polisens nummer vid icke-akuta händelser

114 14

Informationsnummer vid olyckor och kriser

113 13

Akuta fel efter kontorstid (eller störningar i ditt boende)

031-18 48 33

Problem med skadedjur?

Ring Nomor snarast på telefon

0771-12 23 00