Energipaket

Med energipaketet kopplas Boendeinfo till ert individuella mätningssystem för att presentera lägenhetens energiförbrukning. Boende kan ställa in målvärden för att direkt få en visualisering om förbrukning ligger över eller under den boendes mål.

  • Koppla till individuella mätningssystem
  • Grafisk presentation av tim-, vecko-, månads- och årsvärden*
  • Uppföljning med personliga målvärden

* Beroende på vad mätinsamlingssystemet kan tillhandahålla

Ange adresser eller projekt som ska aktiveras

Totalt antal lägenheter

Ange fabrikat på mätsystem och var servern är placerad

Ange kontaktperson som ansvarar för driften av mätsystemet

Ange telefonnummer till kontaktperson som ansvarar för driften av mätsystem (helst mobiltelefon)

Ange mailadress till kontaktperson som ansvarar för driften av mätsystem

Beställning genomförd av:

Ditt namn

Din e-post adress

Ditt telefonnummer

Ange ert kundID

 Jag har läst Boendeinfo Allmänna villkor och godkänner dessa.