Bokningspaket

Med bokningspaketet har ni möjlighet att lägga upp egna bokningsbara resurser, t.ex. lägenheter, tvättstugor eller parkeringsplatser. Samla alla bokningar i Boendeinfo och slipp nyckeltavlor eller papperslistor. Det är även möjligt att koppla Boendeinfo till passagesystem för att begränsa vilka som ska ha tillträde till utrymmet.

  • Aktivera de bokningsscheman ni önskar
  • Få tydliga rapporter skickade till bokningsansvarig
  • Koppla till passagesystem för att begränsa tillträde till utrymmet

Ange adresser eller projekt som ska aktiveras

Totalt antal lägenheter

Välj de inbyggda bokningstjänster (utan koppling till passagesystem) som ska vara aktiverade.

 Tvättstugebokning

Tvättstugans adress

Namn på tvättstugan

 Gästparkeringsplatser

Namn på gästparkering

Antal bokningsbara gästplatser

 Lokal

Lokalens adress

Namn på lokalen

 Övernattningslägenhet

Övernattningslägenhetens adress

Namn på övernattningslägenheten

E-post adress dit bokningsrapporter ska skickas

Det finns även möjlighet att ansluta Boendeinfo till ett passagesystem:

Ange fabrikat på bokningssystem och var servern är placerad

Ange kontaktperson som ansvarar för driften av bokningssystemet

Ange telefonnummer till kontaktperson som ansvarar för driften av bokningssystem (helst mobiltelefon)

Ange mailadress till kontaktperson som ansvarar för driften av bokningssystem

Beställning genomförd av:

Ditt namn

Din e-post adress

Ditt telefonnummer

Ange ert kundID

 Jag har läst Boendeinfo Allmänna villkor och godkänner dessa.