Flytthantering – 50kr/lgh

Genom att använda vår flytthanteringstjänst gör vi följande:

  • Rensar gamla meddelanden
  • Rensar bokningar (ej i externa bokningssystem)
  • Lägger in en spärr så ny boende ej kan se föregående boendes energidata (utan att påverka mätsystemet)
  • Tar bort tidigare boendes klienter
  • Skapar nya aktiveringskoder och tar bort de gamla
  • Skickar Välkomstbrev med nya aktiveringskoder

Flytthantering hanteras genom att ni senast den 15:e varje månad skickar in en beställning av de lägenheter som får en ny boende vid kommande månadsskifte. Punkter ovan görs den sista dagen i månaden. För specialhanteringar, se längre ned.

Fyll i fält nedan eller ladda upp en fil om fler flyttar ska registreras.

Lägenhetsnummer

Adress

Postnummer

Stad

Namn på dörren (om Välkomstbrev ska skickas)

Om fler boende flyttar samma månad ska Excel fil laddas upp med en kolumn per fält ovan.

Ladda upp fil

 Specialhantering önskas enligt kommentar i Excel, t.ex. annat in-/utflyttningsdatum (+50 kr/lägenhet)

Ange hur Välkomstbrev med aktiveringskoder ska distribueras

Beställning gjord av:

Namn (obligatorsiskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Kommentarer

 Jag har läst Boendeinfo Allmänna villkor och godkänner dessa.

* Skickas från oss vid månadsskiftet och kommer till boende i början av månaden.