Meddelandepaket

Med meddelandepaketet får varje lägenhet en egen e-post adress. Du kan enkelt skicka meddelanden från ditt vanliga e-post program på datorn eller mobiltelefonen.

  • Skicka e-post till enskilda lägenheter
  • Skicka e-post till grupper, t.ex. alla i ett trapphus
  • Endast meddelanden från godkända avsändare tillåts
  • Boende kan registrera e-post adress för vidarebefordring av meddelanden till privat e-post
  • Felanmälan-tjänst som kan skickas till teknisk förvaltare eller integreras i felanmälan-system

Adresser eller projekt som ska aktiveras

Totalt antal lägenheter

E-post adress till administratör som ska ha rätt att skicka meddelanden:

Om boende ska få meddelanden vidarebefordrade till sin privata e-post adress kan lista med e-post adresser laddas upp.

Listan ska innehålla gatuadress, lägenhetsnummer och e-post till alla som ska läggas in. Det spelar ingen roll om adresslistan är ett Excel dokument eller en tabbseparerad text fil (csv), bara uppgifterna finns på ett strukturerat format.

E-post adress dit felanmälan ska skickas

 Felanmälan tjänsten ska inte användas och ska inte vara med i boendegränssnitt

Beställning genomförd av:

Ditt namn

Din e-post adress

Ditt telefonnummer

Ange ert kundID

 Jag har läst Boendeinfo Allmänna villkor och godkänner dessa.