Nytt projekt

Aktivering av nya projekt

Ange namnet på projektet

I vilket län ligger projektet?

I vilken stad ligger projektet?

I vilken stadsdel/område ligger projektet?

Ange postnumret

Ladda upp en lista med alla adresser och lägenhetsnummer

Listan ska innehålla alla gatuadresser och lägenhetsnummer som ska aktiveras. Det spelar ingen roll om adresslistan är ett Excel dokument eller en tabbseparerad text fil (csv), bara uppgifterna finns på ett strukturerat format.

Hur vill du distribuera Välkomstbrev med aktiveringskoder till boende?

*Minsta tryck och distributionskostnad är 2000 kronor. OBS! Vid distribution till lägenheter måste namn på hyresgäster finnas med i uppladdad adresslista.

Administratör som ska kunna publicera info

E-post adress

Telefonnummer

Beställning genomförd av:

Ditt namn

Din e-post adress

Ditt telefonnummer

Ange ert kundID

 Jag har läst Boendeinfo Allmänna villkor och godkänner dessa.